مدیر سایت

مدیر سایت

پنج شنبه, 06 خرداد 1400 11:33

آلودگی آب های زیر زمینی

بسیاری از مواد شیمیایی سمی هستند. بیمارگرها (پاتوژنها) می‌توانند زمینه‌ساز بروز بیماری‌های منتقل شونده از راه آب در انسان یا حیوانِ میزبان شوند

پنج شنبه, 06 خرداد 1400 11:33

آلودگی آب

تصفیه فاضلاب[۱] فرایند زدودن آلاینده‌ها از پساب، به‌ویژه فاضلاب خانگی است که شامل فرایندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی

تصفیه فاضلاب فرآیندی است که اکثر آلاینده‌ها را از فاضلاب حذف می‌کند و دو خروجی که یکی مایع و یکی لجن است را تولید می‌کند که جهت دفع در محیط طبیعی مناسب است

پنج شنبه, 06 خرداد 1400 11:33

یک تصفیه خانه فاضلاب در آلمان

تصفیه فاضلاب[۱] فرایند زدودن آلاینده‌ها از پساب، به‌ویژه فاضلاب خانگی است که شامل فرایندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی

پنج شنبه, 06 خرداد 1400 11:33

از تصفیه آب چه می دانیم ؟

تصفیه آب (به انگلیسیWater Treatment)، هر فرآیندی است که کیفیت آب را بهبود می‌بخشد تا آن را برای یک هدف خاص مناسب‌تر سازد. 

پنج شنبه, 06 خرداد 1400 11:33

تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب[۱] فرایند زدودن آلاینده‌ها از پساب، به‌ویژه فاضلاب خانگی است که شامل فرایندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی

پنج شنبه, 06 خرداد 1400 11:33

تصفیه فاضلاب چیست

تصفیه فاضلاب[۱] فرایند زدودن آلاینده‌ها از پساب، به‌ویژه فاضلاب خانگی است که شامل فرایندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی